Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član diasti

Upisao:

diasti

OBJAVLJENO:

PROČITANO

574

PUTA

Nije svako zlo za zlo

Nije svako zlo za zlo
Idemo vidjeti što nam je donio i o čemu nas uči korona virus ....

Kažu da nije svako zlo za zlo.

Pa, idemo onda vidjeti što nam je donio i o čemu nas uči korona virus.

Konačno je obitelj na okupu. Zajednički ručak za istim stolom. Roditelji čuju svoju djecu jer nisu mislima na poslu. Bolje se upoznavaju jer se ne svodi sve na dnevne protokole trebovanja. Imaju vremena detektirati osjećaje, želje, misli jedno drugom.

Supružnici imaju priliku razgovarati, sagledati gdje je zapelo, ako je zapelo. Zbližiti se, sjetiti se svojih početaka, sjetiti se zašto su uopće izabrali jedno drugo i uočiti vrijednosti na kojima mogu biti zahvalni.

Kućom se širi miris toplog kruha, domaćih jela i kolača kao u dobroj, staroj bakinoj kuhinji. Nema više hamburgera, pica, jede se zdravije.

Shvatili smo tko su nam susjedi. Dok se prije prolazilo bez pozdrava, sada smo shvatili da su i to ljudi kao i mi sa sličnim potrebama, željama, težnjama .... Sramežljivo, ali kreće komunikacija, jer sad smo svi u istim g .....

Ovaj virus je natjerao mlade da brinu više o starijima. 

Uči nas da moramo često prati ruke, da ne smijemo ulaziti u nečiji intimni prostor bez dozvole.

Zatvorio je kockarnice, birtije.

Stavio nas je u kaveze dok su životinje vani.

Smanjio je nesreće na cestama.

Prisilio  vlade da surađuju.

Dokazao nam je da prirodu treba poštovati jer ona uzvraća udarac.

Pokazao nam da nikakav debeli bankovni račun, ni kule, ni vile neće pomoći, nego da jedino čovjek čovjeku može pomoći.

Realno, uči nas temeljnim ljudskim vrijednostima, da budemo ljudi, da budemo ono što izvorno jesmo .....

Nije svako zlo za zlo.

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 26.03.2020. 22:11h

  Član emilio-iiMerlin0

  Naprimjer bi nekima COVID19 mogao pribaviti neophodnu energiju za preispitivanje svoga razmišljanja ?

  https://tribun.hr/nauci-kako-misliti-umjesto-sto-misliti/

  A za teže bolesnike ili one koji "znaju" da "svijet nije dovoljan" jer postoji i ta neopisiva "praznina" u kojoj svi ti svijetovi postoje !

  ***

  Ali suštinsko je ispitivati šta vidovnjaci
  vide
  u prvoj pažnji. To prvoj pažnji daje jedinu mogućnost koju će ikad imati da spozna sopstveno delovanje


  Kako god bilo, predmet o kome se može odlučivati jeste način na koji sekomanda izvršava.«Rekao je da iako on ne voli da zračenja naziva komandama, ona su upravo to: komande koje niko nemože da ne izvršava. Pa ipak, način da se komande neizvršavaju jeste da se one izvršavaju.»U slučaju popisivanja prve pažnje«, nastavio je,»vidovnjaci prave popis jer ne mogu da ne izvršavaju.Ali kada ga naprave, oni ga odbacuju.


  Tvrdio je da kod svesti svih živih bića postoji ste-pen razmišljanja o sebi kako bi mogla da utiču jednana druge. Ali nijedna od njih, osim čovekove prve pažnje, nema toliki stepen samoudubljenosti. Nasuprot razumnom čoveku, koji ignoriše impulse zračenja na veliko, samoudubljeni pojedinci koriste svaki impuls daga pretvore u snagu kojom će uskomešati uhvaćenazračenja u svojim čahurama.Posmatrajući sve to, vidovnjaci su stigli do praktičnih zaključaka. Oni su
  videli
  da su razumni ljudi stvoreni da duže žive zbog toga što prirodnu uzburkanost usvojini čahurama smiruju ne obazirući se na zračenjana veliko. Samoudubljeni pojedinci, s druge strane, koristeći impulse zračenja na veliko da bi stvorili većuuzburkanost, skraćuju svoj život.»


  ________________________________


  Rekao je da je opasnost od definicija u tome štoone pojednostavljuju stvari da bi ih učinile razumljivim; u ovom slučaju, definišući pažnju, čovek rizikujeda magičan, čudesan podvig pretvori u nešto opšte. Pažnja je najveći podvig. Ona se od sirove životinjske svesti razvija sve dok ne pokrije čitavu skalu ljudskih alternativa. Vidovnjaci je poboljšavaju još i više sve dokona ne pokrije čitav obim ljudskih mogućnosti.Želeo sam da znam da li vidovnjaci misle da postoji naročit značaj alternativa i mogućnosti.Don Huan je odgovorio da su ljudske alternativesve ono što smo kao osobe sposobni da biramo. Onese odnose na nivo našeg svakodnevnog domašaja, napoznato; i zahvaljujući toj činjenici, sasvim su ograničene brojčano i po obimu. Ljudske mogućnosti pripadaju nepoznatom. One nisu nešto što bismo mogli daodaberemo, već su ono što smo sposobni da postignemo. Rekao je da je jedan primer ljudskih alternativanaš izbor da verujemo kako je ljudsko telo objekt među objektima. Primer ljudskih mogućnosti je vidovnja-čko dostignuće da čoveka sagledaju kao jajoliko svet-losno biće. Kada telo smatra za objekt čovek dodirujepoznato, sa telom kao svetlećim jajetom čovek se laćanepoznatog; ljudske mogućnosti usled toga imaju gotovo neiscrpan doseg.»Vidovnjaci kažu da postoje tri tipa pažnje«, nastavio je don Huan. »Kada to kažu, oni misle samo naljudska bića, a ne na sva svesna bića koja postoje. Alito nisu samo tipovi pažnje, to su pre tri nivoa postignuća. To su prva, druga i treća pažnja, i svaka od njih je samostalna i svaka je za sebe potpuna.«Objasnio je da je prva ljudska pažnja životinjskasvest, koja se kroz proces iskustva razvila u složenu,komplikovanu i krajnje krhku sposobnost koja vodi računa o svetu svakodnevice u svim njegovim neprebroj-

  nim vidovima. Drugim rečima, sve o čemu čovek možeda misli deo je prve pažnje.»Prva pažnja je sve što smo kao obični ljudi«,nastavio je. »Na osnovu toga što naši životi podležu jednom takvom apsolutnom pravilu, prva pažnja je najvrednije preimućstvo običnog čoveka. Možda je ona čaknaše jedino preimućstvo.»Pošto su vodili računa o njenoj pravoj vrednosti,novi vidovnjaci su započeli da strogo proučavaju prvupažnju kroz
  viđenje.
  Njihova otkrića su formirala čitavu perspektivu i izglede njihovih potomaka, iako većinanjih ne razume šta su ti vidovnjaci zaista
  videli.«
  Nedvosmisleno me je upozorio da zaključci rigoro-znog proučavanja novih vidovnjaka imaju vrlo malozajedničkog sa razumom ili racionalnošću, jer da biproučio i objasnio prvu pažnju, čovek treba da je
  vidi.
  To mogu samo vidovnjaci. Ali suštinsko je ispitivati štavidovnjaci
  vide
  u prvoj pažnji. To prvoj pažnji daje jedinu mogućnost koju će ikad imati da spozna sopstvenodelovanje.»U smislu ovoga što vidovnjaci
  vide,
  prva pažnja je sjaj svesti razvijen do ultrasjaja«, nastavao je. »Alito je sjaj učvršćen na površini čahure, da tako kažem.To je sjaj koji prekriva poznato.»S druge strane, druga je pažnja složenije i pose-bnije stanje sjaja svesti. Ona se bavi nepoznatim. Onanastaje kada se iskoriste neupotrebljena zračenja u čo-vekovoj čahuri.»Razlog što za drugu pažnju kažem da je posebna jeste što upotrebljavanje tih neiskorišćenih zračenja odčoveka traži neobičnu, razrađenu taktiku koja zahtevanajvišu disciplinu i usredsređenost.«Rekao je da mi je ranije, kada me je podučavaoumeću
  sanjanja,
  kazao da je usredsređenost koja je potrebna da bi čovek bio svestan da sanja preteča drugepažnje. Ta usredsređenost je jedan oblik svesti kojine spada u istu grupu sa svešću potrebnom u saobra-ćanju u svakodnevnom životu.Rekao je da se druga pažnja takođe naziva svestleve strane; i ona je najogromnije polje koje se može

  zamisliti, u stvari toliko ogromno da izgleda da je beskrajno.»Ne bih u njega zalutao ni za šta na svetu«, nastavio je. »To je močvara toliko složena i bizarna datrezveni vidovnjaci u nju odlaze samo pod strogo određenim uslovima.»Velika teškoća je u tome što se u drugu pažnjusasvim lako ulazi, a njena primamljivost je gotovo neodoljiva.«Rekao je da su stari vidovnjaci, koji su bili majstori umeća svesti, svoju veštinu primenjivali na sop-stvenom sjaju svesti i da su postigli da se on proširido nepojmljivih granica. Oni su se zaista trudili da osve-tle sva zračenja u svojim čahurama, svaki put po jedanpojas. Uspeli su, ali neobično je to što je dostignućeosvetljavanja svaki put po jednog pojasa bilo odluču juće da postanu zarobljenici močvare druge pažnje.»Novi vidovnjaci su ispravili tu pogrešku«, nastavio je, »i pustili su da se umeće svesti razvije do svogprirodnog kraja, to jest da se sjaj svesti prostire izvangranica svetlosne čahure jednim jedinim udarom.»Treća pažnja se dostiže kada se sjaj svesti pretvoriu unutrašnji oganj, sjaj koji ne osvetljava svaki put po jedan pojas, već sva Orlova zračenja u ljudskoj čahuri.«Don Huan je izrazio svoje strahopoštovanje premasmišljenom naporu novih vidovnjaka da treću pažnjupostignu za života i dok su svesni svoje individualnosti.Nije smatrao da je vredno raspravljati o slučajnimprimerima ljudi i drugih svesnih bića koji su ušli unepoznato i nesaznajno a da toga nisu bili svesni; prema tome se odnosio kao prema Orlovom poklonu. Izjavio je da je za nove vidovnjake ulaženje u treću pažnjutakođe poklon, ali da ima drukčije značenje. To je višekao nagrada za izvesno dostignuće.Dodao je da u samrtnom času sva ljudska bića ulaze u nesaznajno i da neka od njih postižu treću pažnjuisuviše zakratko, i to samo da bi se Orlova hrana prečistila.»Vrhunsko je postignuće ljudskih bića«, rekao je,»da se taj nivo pažnje dostigne dok se još ima životne
  snage, da se ne postane bestelesna svest koja se kao titraj svetlosti kreće pravo u Orlov kljun

  ___________________________________


  Ponovio je da svest započinje stalnim pritiskomkoji zračenja na veliko vrše na ona koja su uhvaćenau čahuru. Taj pritisak proizvodi prvi svestan čin —zaustavlja kretanje uhvaćenih zračenja, koja se boreda probiju čahuru, koja se bore da umru.»Za vidovnjaka je istina da se sva živa bića boreda umru«, nastavio je. »Svest je ono što zaustavljasmrt.«Don Huan je rekao da je nove vidovnjake veomauznemirila činjenica što svest sprečava umiranje i štoga istovremeno podstiče, jer je Orlova hrana. Pošto tonisu mogli da objasne, jer ne postoji razuman načinda se postojanje shvati, vidovnjaci su uvideli da se njihovo znanje sastoji od kontradiktornih postavki.»Zašto su oni razvili sistem kontradikcije?« upitaosam.»Nisu oni ništa razvili«, rekao je. »Oni su otkrilinepobitne činjenice uz pomoć svog
  viđenja.
  Te istinesu sređene pojmovima tobože izrazitih suprotnosti, to je sve.«»Na primer, vidovnjaci moraju da budu metodična,razumna bića, uzori trezvenosti, i istovremeno morajuda zaziru od svih tih osobina da bi bili sasvim slobodnii pristupačni za čuda i misterije postojanja.«Njegov primer me je zbunio, ali ne sasvim. Razu-meo sam šta je mislio. On, glavom, bio je pokroviteljmoga razuma samo da bi ga skrhao i zahtevao je da gapotpuno nema. Rekao sam mu kako sam razumeo njegov stav.»Samo osećanje vrhunske trezvenosti može da premosti suprotnost«, rekao je.»Može li se reći, don Huane, da je umetnost tajmost?«»Most između kontradikcija možeš da zoveš kakogod hoćeš — umetnost, privlačnost, trezvenost, ljubavili čak dobrota.«Don Huan je nastavio da objašnjava i rekao da sunovi vidovnjaci, proučavajući prvu pažnju, shvatili dasva organska bića, izuzev čoveka, smiruju svoja uzrujana uhvaćena zračenja tako da ta zračenja mogu da secentriraju sa odgovarajućim spoljašnjim. Ljudska bića

  to ne čine; umesto toga, njihova prva pažnja pravi popis Orlovih zračenja unutar čahura.»Što je to popis, don Huane?« upitao sam.»Ljudska bića zapažaju zračenja koja su u njihovim čahurama«, odgovorio je. »Nijedno drugo biće tone radi. U trenutku kada pritisak spoljašnjih zračenjaučvrsti unutrašnja zračenja, prva pažnja počinje daposmatra samu sebe. Ona primećuje sve o sebi ili to barpokušava na sve moguće najnenormalnije načine. To jeproces koji vidovnjaci zovu pravljenje popisa.»Neću da kažem da su ljudska bića izabrala daprave popis, ili da ona mogu da odbiju da ga prave.Popisivanje je Orlova komanda. Kako god bilo, predmet o kome se može odlučivati jeste način na koji sekomanda izvršava.«Rekao je da iako on ne voli da zračenja naziva komandama, ona su upravo to: komande koje niko nemože da ne izvršava. Pa ipak, način da se komande neizvršavaju jeste da se one izvršavaju.»U slučaju popisivanja prve pažnje«, nastavio je,»vidovnjaci prave popis jer ne mogu da ne izvršavaju.Ali kada ga naprave, oni ga odbacuju. Orao nam ne ko-manduje da obožavamo svoje popise; on nam zapovedada ih pravimo, i to je sve.«»Kako vidovnjaci
  vide
  da ljudi prave popis?« upitao sam.»Zračenja u čahurama ljudi nisu umirena da bi sesastala sa onima spolja«, odgovorio je. »To je očigledno pošto se
  vidi
  šta druga bića rade. Kada su umirena,neka od njih se zapravo stapaju sa zračenjima na veliko i kreću se sa njima. Vidovnjaci, na primer, moguda
  vide
  da se svetlost zračenja skarabeja širi vrlo mno
  go.
  »Ali ljudska bića umire svoja zračenja i onda se unjima ogledaju. Zračenja su usmerena na sebe.«Rekao je da ljudska bića sprovode komandu o pravljenju popisa do njene logičke krajnosti i ne obraćajupažnju ni na šta drugo. Kada se jednom zabave popisivanjem, mogu se desiti dve stvari. Mogu da ne prime-ćuju impulse zračenja na veliko, ili mogu da ih upotrebe na vrlo naročit način.

  Krajnji rezultat tih impulsa jeste jedinstveno stanje poznato kao razum. Rezultat upotrebljavanja svakog impulsa na naročit način poznat je kao samoudub-ljenost.Vidovnjak ljudski razum vidi kao neuobičajeno istorodan mutan sjaj koji retko, gotovo nikada ne odgovara na stalni pritisak zračenja na veliko — sjaj odkoga jajolika školjka postaje jača ali i mnogo krtija.Don Huan je primetio da bi razum kod ljudskevrste trebalo da bude obilat, ali da je u stvarnosti tovrlo retko. Većina ljudskih bića okreće se samoudub-ljenosti.Tvrdio je da kod svesti svih živih bića postoji ste-pen razmišljanja o sebi kako bi mogla da utiču jednana druge. Ali nijedna od njih, osim čovekove prve pažnje, nema toliki stepen samoudubljenosti. Nasuprot razumnom čoveku, koji ignoriše impulse zračenja na veliko, samoudubljeni pojedinci koriste svaki impuls daga pretvore u snagu kojom će uskomešati uhvaćenazračenja u svojim čahurama.Posmatrajući sve to, vidovnjaci su stigli do praktičnih zaključaka. Oni su
  videli
  da su razumni ljudi stvoreni da duže žive zbog toga što prirodnu uzburkanost usvojini čahurama smiruju ne obazirući se na zračenjana veliko. Samoudubljeni pojedinci, s druge strane, koristeći impulse zračenja na veliko da bi stvorili većuuzburkanost, skraćuju svoj život.»Šta vidovnjaci
  vide
  kada zure u samoudubljenaljudska bića?« upitao sam.»Oni ih
  vide
  kao povremene eksplozije bele svet-losti, koje se smenjuju sa dugim pauzama mraka«, rekao je.Don Huan je zaćutao. Nisam imao više pitanja, ilisam možda bio previše umoran da bih ga bilo šta pitao. Nešto je snažno prasnulo od čega sam poskočio.Ulazna vrata su se otvorila i Henaro je ušao, bez daha.Srozao se na prostirku. Znoj je stvarno lio sa njega.»Objašnjavao sam o prvoj pažnji«, rekao mu jedon Huan.»Prva pažnja važi samo za poznato«, rekao je Henaro. »Kod nepoznatog ona ne vredi ni pišljiva boba.«

  »To nije sasvim tačno«, uzvratio je don Huan.»Prva pažnja radi vrlo dobro sa nepoznatim. Ona gablokira; poriče ga toliko žestoko da, na kraju, za prvupažnju nepoznato ne postoji.»Pravljenje popisa daje nam nepovredivost. To jerazlog što je popis prvi nastao.«»O čemu pričaš?« upitao sam***

  Dakle "preko sedam gora - preko sedam mora" = izvan pet osijetila ?!

  I tako si nerazumnici skračuju život pokušavajuči razumijeti izvan granica razumijevanja dok razumni naprosto ignorišu sve izvan ego-samosvijesti i dugo žive pa i kad ne poštuju oca i majku nego samo svoje zakonske regulative ?

  *Ono što je odredeno kultuiom je to da nam naša lična iskustva, uz zajednički društveni sporazum o tome šta su naša čula sposobna da opažaj'u, određuju šta ćemo opažati. Bilo šta što je izvan ovih dogovorenih granica čulne oblasti automatski biva izolovano i odbačeno od strane racionalne svesti.*

  Dakle ima se posla na pretek jer ludjaka ima posvuda i treba održavati taj "krhki oklop ljudskih pretpostavki"......

 • 27.03.2020. 16:54h

  Član iridaMerlin34

  diasti, ovo jako dobra perspektiva iz koje treba gledati na sve što se događa...lijepo si sve nabrojala...hvala...!

 • 27.03.2020. 21:31h

  Član diastiMerlin4

  Hvala, Irida ! :)

SADRŽAJ UPISAO

Član diastiMerlin4 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana diasti dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bglavac...prijatan odmor.

  28.07.2021. 22:24h
 • Član DeVeTDeVeT

  sretan imendan, svim Anama, Anjama, Ankicama, Anitama, Ankama, it.d...

  26.07.2021. 14:21h
 • Član iridairida

  Uživaj na odmoru...!!!

  26.07.2021. 11:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretnu i radosnu nedjelju vam želim. Lp

  25.07.2021. 07:28h
 • Član bglavacbglavac

  Nebuš sam puno nas je. Lp

  19.07.2021. 21:02h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info